Kilpailun säännöt ja tietosuojaseloste

 

Arvontaan ja kilpailuun osallistumisen säännöt

Arvonnan ja kilpailun järjestäjänä toimii Sp-Isännöintipalvelut Oy, Joensuuntie 27, 31400 Somero (myöhemmin tekstissä ”Järjestäjä”).

Osallistumisoikeus

Arvontaan ja kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Arvontaan tai kilpailuun eivät voi osallistua yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin.

Palkinnot

Arvontaan osallistuneet ehdotukset palkitaan pienellä tuotepalkinnolla. Arvonnan tai kilpailun voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kilpailussa ensimmäiseksi sijoittunut voittaa lahjakortin Finnish Design Shopiin (arvo 500€). Toiseksi ja kolmanneksi sijoittuvat palkitaan myös lahjakortein (50€) Finnish Design Shopiin.

Voittajien valinta ja julkistus

Arvontaan osallistuvat kaikki ehdotuksensa tämän sivuston kautta lähettäneet henkilöt. Arvonta suoritetaan kaikkien osallistujien kesken kerran kuukaudessa ja palkinnon voittajaan otetaan yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Kilpailuun mukaan päässeet ehdotukset palkitaan kampanjan lopussa. Sama ehdotus voi voittaa vain kerran. Kilpailun voittaja ratkeaa äänestyksellä, johon jokainen sivustolla vierailija voi osallistua.

Rekisteritiedot

Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan ja kilpailun voittajan kontaktoimiseen. Äänestykseen edennyt ehdotus yksilöidään etunimellä verkkosivuillamme. Tarkemmat tiedot rekisteristä löydät tietosuojaselosteestamme. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

Instagramin ja Facebookin vastuuvapautus

Vaikka voimme mainostaa arvontaa tai kilpailua sosiaalisessa mediassa, Facebook, Instagram tai vastaava media ei sponsoroi, hallinnoi tai suosittele arvontaamme/kilpailuamme. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan järjestäjän käyttöön, ei Instagramin, Facebookin tai vastaavan median.

Muut ehdot

Osallistumalla tällä sivustolla arvontaan tai kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan jättämän ehdotuksen omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

 

TIETOSUOJASELOSTE 

Sp-Isännöintipalvelut Oy on sitoutunut noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ((EU) 2016/679), jota sovelletaan kaikissa EU:n jäsenmaissa. 

Tietosuojaseloste on laadittu tiedottamaan luonnollisia henkilöitä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Henkilöiden on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot osallistuakseen Sp-Isännöintipalvelut Oy järjestämiin kilpailuihin ja arvontoihin. 

Rekisterinpitäjä 

Sp-Isännöintipalvelut Oy 

Y-tunnus: 3019839-6 

Joensuuntie 27, 31400 Somero 

Puhelinnumero: 010 206 5188

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Veera Parikka 

Joensuuntie 27, 31400 Somero 

veera.parikka@saastopankki.fi 

 

Rekisterin nimi 

parempaaisannointia.fi:n kilpailu- ja arvontarekisteri 

Rekisteröityjä ovat kilpailuun/arvontaan ilmoittautuneet henkilöt. Rekisterin tietoja käytetään kilpailuun/arvontaan ilmoittautuneiden yhteystietojen hallintaan, kilpalun/arvonnan voittajien ratkaisemiseen, voitosta ilmoittamiseen sekä palkintojen toimittamiseen kilpailun/arvonnan voittajille. 

Rekisterin tiedot 

Keräämämme henkilötiedot:  

 • Etu- ja sukunimi 
 • Sähköposti 
 • Puhelinnumero 

 

Tietojen käsittelyn peruste 

Henkilö antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelylle osallistumalla kilpailuun tai arvontaan. Arvontaan tai kilpailuun osallistuessaan tietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen luovuttaa kyseiset tiedot. 

Henkilötietojen käsittely 

Henkilötietoja käytetään: 

 • Arvonnan ja kilpailun voittajan arpomiseen 
 • Voittajalle ilmoittamiseen 
 • Palkinnon toimittamiseen 
 • Henkilön suostuessa voittajan nimen julkaisemiseen Sp-Isännöintipalvelut Oy:n omissa medioissa 

Käsittelemme vain niitä henkilötietoja, jotka henkilö on luovuttanut Sp-Isännöintipalvelut Oy:lle kilpailuun tai arvontaan osallistuessaan.  

Arvontaan ja kilpailuun osallistuvien henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja ei luovuteta muille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Pääsy henkilötietoihin on myös rekisterin teknisen alustan tarjoavan yrityksen (JMC Nordic) työntekijöillä, jotka vastaavat palvelun teknisestä ylläpidosta. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Järjestäjä ei säilytä henkilötietoja arvonnan ja kilpailun jälkeen, vaan kaikki annetut henkilötiedot tuhotaan, kun voittajat ovat arvottu ja kilpailun voittajat ovat selvillä, heihin on saatu yhteys ja palkinnot on toimitettu. Annetut henkilötiedot tuhotaan viimeistään 6 kuukauden kuluttua arvonnan suorittamisesta. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, joilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. 

Henkilötietojen alkuperä 

Kaikki henkilötietoja koskevat tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään. Emme hanki tietoja itse tai muilta osapuolilta. Mikäli rekisteröity on alle 13-vuotias, edellytyksenä on lisäksi huoltajien suostumus. 

Henkilötietojen käyttö ja luovuttaminen markkinointitarkoituksiin 

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta markkinointitarkoituksiin, muuta kuin voittajan erillisellä suostumuksella.  

Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään siihen saakka, kunnes kilpailun/arvonnan palkinto on arvottu, voitosta on tiedotettu arvonnan sääntöjen mukaan, kilpailun/arvonnan voittajat on tavoitettu palkinnon toimittamiseksi ja palkinto on toimitettu kilpailun/arvonnan voittajille. 

Henkilötiedot tuhotaan kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluttua arvonnan suorittamisesta. 

Säilytämme henkilötietoja vain niin pitkään kuin on kilpailun puitteissa tarpeellista: 

 • Jos kehitysehdotuksesi ei päädy äänestettävien ehdotusten joukkoon, hävitämme tietosi ideointitiimimme käsittelyn jälkeen. 
 • Jos kehitysehdotuksesi päätyy äänestettävien ehdotuksien joukkoon, säilytämme tietojasi äänestyksen ajan. Äänestyksen voittajan henkilötiedot säilytämme arvonlisävero- ja kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan (enintään kuluva vuosi ja sitä seuraavat kuusi vuotta). 

Henkilön pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Sp-Isännöintipalvelut Oy:n järjestelmistä. Poisto on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus rekisterinpitäjältä siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä hänen henkilötietojaan vai ei. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn tietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot ja jäljennös käsiteltävistä tai käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun, mikäli rekisteröity pyytää lisäjäljennöksiä käsiteltävistä tai käsitellyistä henkilötiedoista.  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan henkilötietojaan tai poistamaan ne. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus peruuttaa osallistumisensa kilpailuun/arvontaan milloin tahansa ennen arvonnan suorittamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää itse toimittamiaan tietoja yleisesti konekielisesti luettavassa muodossa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen siirto-oikeuden toteuttamiseksi. 

Pyynnöt tulee toimittaa yllä mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittely ei ole lainmukaista. 

Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja turvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Rekisterinpitäjä on suojannut henkilötiedot asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. 

Rekisterin suojauksessa käytetään seuraavia keinoja: 

 • laitteiston ja tiedostojen suojaus 
 • kulunvalvonta 
 • käyttäjien tunnistus 
 • käyttövaltuudet 
 • käsittelyn ohjeistus ja valvonta 

 

Rekisterinpitäjä edellyttää käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista myös alihankkijoiltaan. 

Mukana muutosmatkalla

 
 

Sp-Isännöintipalvelut Oy

Tarjoamme parempaa isännöintiä paikallisesti! Haluamme toimia asumisen kumppaninasi, jonka ammattitaitoon voit luottaa ja tiedät, että asiat tulevat hoidetuksi ajallaan ja sovitusti.

 

Someron Säästöpankki

Someron Säästöpankista saat talouden valmennusta Akaassa, Forssassa, Kemiönsaaressa, Kotkassa, Loviisassa, Perniössä, Salossa, Somerolla ja Urjalassa. Löydä lähin konttorisi ja varaa aika – pistetään taloutesi kuntoon.

 

Nooa Säästöpankki

Nooa Säästöpankista saat talouden valmennusta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja Järvenpässä. Löydä lähin konttorisi ja varaa aika – pistetään taloutesi kuntoon.

 

Lammin Säästöpankki

Huippuluokkaista ja yksilöllistä asiantuntijapalvelua lähellä sinua. Lammin Säästöpankki toimii Lammilla, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Klaukkalassa, Riihimäellä ja Tuusulassa. Asiantuntijamme varmistavat, että saat juuri sinulle parhaiten sopivat säästämisen, sijoittamisen ja päivittäisasiointimme palvelut.

 

Sp-Koti

Sp-Koti-kiinteistönvälitys on apunasi asuntokaupoissa ympäri Suomen. Ja hommat hoituvat – siitä saamme hyviä arvioita asiakkailtamme.

Tämä sivusto käyttää evästeitä

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä.